ආරාධනාවයී

යාලුවනේ ඔයාල කැමතිද ලංකාවෙ පැරනී සංගීතය වෙනුවන් දෙයක් කරන්න . එහෙනම් පැරනි සංගීතයෙ වටිනාකමක් පැරනී ගිත වල වටිනාකම ඒ වගෙම පැරනි ගායකොයො ගැන විස්තර ලියන්න පුලුවන්ද අපි ඒ හැම දෙම පැරනි සංගීතය රෑක ගැනීම වෙනුවන් කරන අපේ බ්ලොග් අඩ්වියට දානවා

නැතිවෙලා යන වටින අපේ කම රැක ගන්න ඔයාලගේ උදව්ව ගොඩක් අගේ කරනවා ඒ වගෙම මෙතන ඔය දේවල් ගැන ගොඩක් දන්න අය ඉන්නව එයාලගේ උදව් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා

tharunet.pr@gmail.com


තරු විකාශණ හා පටිගත කිරීමේ මැදිරි.
ප්‍රවීන ගායිකා රූපා ඉන්දුමතී මහ්ත්මිය සමඟ තරු අන්තර්ජාල රේඩියෝව කල සාකච්චාවමෙවර තරු හා සාකච්චාවට එක් වූයේ ප්‍රවීන ගායිකාවක් වන රූපා ඉන්දුමතී මහත්මියයි. ඇය අප හා දැක්වූ අදහස්  දැනගන්නට රැදී සිටින්න තරු සමගින්

තරු ගැන ඔබට හිතන දේ කියන්න