ප්‍රවීන ගායක පුන්සිරි සොයිසා මහතා සමඟ තරු අන්තර්ජාල රේඩියෝව කල සාකච්චාව
ප්‍රවීන ගායක පුන්සිරි සොයිසා මහතා සමඟ තරු අන්තර්ජාල රේඩියෝව  කල සාකච්චාව  ලගදීම තරු සේවය ඔස්සේ.. රැදී සිටින්න අප සමගින්..

0 comments:

Post a Comment

තරු ගැන ඔබට හිතන දේ කියන්න